Israel bygger, Sverige gnäller.

If not coming in English please translate it.

Israelintheworld

Medan DN sörjer över förstörda Nepalesiska byar gör Israel något, de ska rekonstruera en hel by.

Israel lovar att rekonstruera en hel by i Nepal

Arbetet kommer att ta “flera månader”; att ge katastrofhjälp är “den mest effektiva typen av diplomati,” säger Liberman.
Av Raphaël Åhrén April 30, 2015, 18:08
[Bilder nedan, i originalet]

View original post 1,399 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: